Nyttig Informasjon

HVA BETYR OPPLØSNING AV FELLESEIE?

on 15. desember 2021

En slik sak kan gjelde for eksempel et ektepar som skiller seg etter å ha kjøpt en eiendom med 50% andel hver, eller flere arvinger som har arvet en eiendom og bare en av dem vil beholde eiendommen, eller kanskje noen venner som sammen en gang i fortiden investerte i en eiendom og nå vil en av dem overta det fulle eierskapet. Da kan man bruke det juridiske konseptet «oppløsning av felleseie».
Som i enhver transaksjon i Spania, bør oppløsningen av felleskapet signeres foran Notarius Publicus og etterpå bør det innskrives i eiendomsregisteret.

Vanligvis er ikke beskatningen i denne typen transaksjoner dyrt for medeierne. Det er fordi det ikke er en overføring av eiendommen, men en ny fordeling av eiendommen. Den som skal være eneeier av hele eiendommen er allerede deleier.
Den deleieren som er villig til å overta hele eiendommen, må kompensere de andre sameierne med verdien av deres andel. Betalingen til de andre må dokumenteres i de nye skjøtene, som alltid. Dette er et krav i forskriftene mot hvitvasking av penger, samt også et krav i skatteloven, ellers kan det betraktes som en gaveoverføring, hvor beskatningen er høy.

Som hovedregel skal man betale stempelavgift på mellom 0,5% og 1,5% av prisen som betales fra den som overtar eiendommen til de andre i sameiet (kjøpsverdi).

Verdien av eiendommen bør ikke være under den minimumsummen angitt av skattemyndighetene, ellers man kan få krav senere.
Som i all annen virksomhet er det viktig at en advokat med spesialkompetanse innen eiendomstransaksjoner gi deg juridisk råd slik at du blir informert om det beste skattealternativet for deg.

Ripoll AbogadosHVA BETYR OPPLØSNING AV FELLESEIE?