Nyttig Informasjon

KJØP AV EN EIENDOM I SPANIA UNDER UTBYGGING

on 27. april 2021

Å kjøpe en eiendom under utbygging i Spania har mange fordeler som gjør det spesielt attraktivt. Imidlertid løper man også en større risiko enn ved å kjøpe et hus som allerede er ferdig, hvor kjøperen betaler prisen på huset når de allerede har sett det ferdigstilt, og kan bo i det.

Loven gir allikevel garantier for kjøperen av et nytt hjem, i samsvar med risikoen for at arbeidene stopper og at bygningen ikke blir fullført. Disse garantiene består av det faktum at utbyggeren har plikt til å gi til kjøperen en bankgaranti eller forsikring som dekker retur av innbetalinger som kjøperen gjør under byggefasen av huset og frem til det er fullført, at de har alle tillatelser fra lokale myndigheter for å kunne engajere strøm og vann på vegne av kjøperen, slik at man kan bo i eiendommen.

Innholdet og gyldighetsperioden som garantien må ha for å sikre det tilfelle at boligen ikke blir ferdigstilt, slik at banken eller forsikringsselskapet returnerer pengene som kjøperen har innbetalt, er et viktig element i kjøpskontrakten. Kontrollen av garantien er også en viktig del av vårt arbeid når vi bistår en klient med kjøp av et hus under utbygging.

Andre viktige aspekter som må tas i betraktning når du kjøper et hjem som bare eksisterer på papiret, er:
Informasjon om selgeren, det vil si for å verifisere at det er et selskap som er stiftet og registrert i det Merkantile registeret (som Brønnøysundregisteret, bare i Spania) for å verifisere gjennom registeret hvem som har juridisk kapasitet til å signere salgskontrakten på vegne av selskapet.

Informasjon om eiendommen i Eiendomsregisteret og heftelser det måtte ha. Det vil si om personen som signerer kontrakten er eieren ifølge registeret, eller om eiendommen tilhører et annet selskap, og om det er noe pant på tomten som en garanti til fordel for banken, som kanskje har finansiert kjøpesummen til tomten eller byggekostnadene.

Informasjon fra byrådet det gjelder, for å finne ut om det har byggetillatelse til å ferdigstille bygningen, da den ble utstedt, hva er perioden som byrådet har gitt for fullføring av arbeidene, eller om byrådet har gitt selger lisensen med forutsetning av at den ikke bare utfører bygningsarbeidene, men også annen offentlig infrastruktur som fortau, belysning osv.

I forhold til selve kontrakten, må den analyseres nøye. Det må identifiseres hvilken bank eller forsikringsselskap som vil garantere retur av beløpene hvis boligen ikke blir ferdig, for eksempel på grunn av byggherrens insolvens i krisetider. Det er viktig at kontrakten spesifiserer vilkårene for hver betaling. Det er veldig viktig at kontrakten angir datoen for levering av huset, hva som vil skje hvis vi ikke kan gjennomføre kjøpet av huset eller vi angrer på det eller hvilke rettigheter vi har hvis ferdigstillelsen er forsinket.

Likeledes må det kontrolleres om noen av klausulene som selgeren har lagt inn i kontrakten er krenkende for kjøperen eller hva er konsekvensene av å levere eiendommen etter den avtalte leveringstid. Dette må balanseres i kontrakten.

Alle mulige risikoer og usikkerheter som kjøpet av et hjem «off plan» innebærer, kan unngås med riktig råd. Så det å skaffe seg en ny bolig, trenger ikke være et byråkratisk eller økonomisk mareritt. Ved god upartisk rådgivning er det godt mulig å kjøpe denne typen bolig på en enkel måte.

Ripoll AbogadosKJØP AV EN EIENDOM I SPANIA UNDER UTBYGGING