Nyttig Informasjon

HVOR BETALER JEG SKATTEN FOR FERIEBOLIGEN MIN, I SPANIA ELLER I NORGE?

on 25. juni 2021

Ikke-bosatte i Spania er alle de som betaler for inntekten de har i hjemlandet (for eksempel Norge), ikke i Spania. Imidlertid må ikke-bosatte i Spania betale for inntekten de har i Spania.
Hvis man er en ikke-bosatt i Spania, men eier en eiendom i Spania som en ikke leier ut, må det betales skatt i Spania som om man har hatt inntekt på den. Statskassen mener at enhver eiendom som ikke er din fulltidsbolig, gir deg en mulighet til å få leieinntekt for den. Hvis man ikke leier den ut, trenger ikke statskassen å miste den delen som tilsvarer utleiedelen som man kunne leid ut. Derfor må en betale skatt til statskassen for den fiktive husleien.
Skatten som skal betales for denne fiktive inntekten, er normalt 1,1% eller 2% at ligningsverdien på eiendommen. Alle eiendommer i Spania er registrert og for hver av dem tildeler skattemyndigheter en verdi kalt valor catastral (matrikkelverdi).
Beboere utenfor Spania, men innen EU, inkludert Norge, betaler 19% av denne fiktive inntekten.
Leier du ut feriehuset i Spania, må du også oppgi i Spania inntekten du får fra utleien.
Vi har mottatt det samme spørsmålet flere ganger fra klienter som betaler leieinntektene sine i Norge. Skal vi betale også i Spania? Det riktige svaret er at du skal erklære i Spania for leieinntekt du får fra din feriebolig i Spania. Etterpå kan du trekke fra i Norge for skatten du allerede har betalt i Spania, i henhold til dobbeltbeskatningsavtalen mellom Norge og Spania.

Ripoll AbogadosHVOR BETALER JEG SKATTEN FOR FERIEBOLIGEN MIN, I SPANIA ELLER I NORGE?