Nyttig Informasjon

HVA GJØR EN ADVOKAT VED KJØP AV BOLIG UNDER UTBYGGING

on 15. desember 2021

En advokat kan hjelpe deg med mange ting.
Prosessen ved kjøp av bolig under oppføring i Spania er forskjellig fra i Norge. I Spania er arbeid utført av meglere ikke lovregulert, det er ikke krav om en spesiell tittel eller utdannelse, men det betyr ikke at prosessen er enkel.

Det som først gjør denne formen for kjøp komplisert, er at eiendommen ikke eksisterer ennå, mens kjøperen må betale, og ikke bare et depositum, men hele summen, selv om man bare har sett eiendommen på papiret.
For å sikre kjøper mot at prosjektet ikke gjennomføres, eller ikke ferdigstilles p.g.a. at utbyggers bedrift går konkurs eller annet, stiller spansk lov ufravikelige krav om en rekke garantier fra selger/utbygger.

Vårt råd til den som ønsker et sikkert kjøp, som kanskje er den viktigste investeringen i livet, er å kontrollere at selgeren gjennomfører sine lovpålagte forpliktelser slik at alle garantier forbundet med tilbudet i henhold til spansk lov, er på plass.

Vi jobber fra det øyeblikket du bestemmer deg for å kjøpe til du endelig solbader på din terrasse.
Vårt råd er å kontrollere følgende hovedpunkter før man signerer på ethvert dokument eller betaler noe so helst:

• Undersøke hvem som eier tomten der boligen skal bygges, og sjekke om det er heftelser på tomten.

• Undersøke hvem fra utbyggers bedrift som har juridisk kapasitet til å signere avtalen og engasjere forpliktelser på vegne av bedriften.

• Kontrollere om prosjektet tilfredsstiller reguleringsplanen og andre krav i loven om utbygging, og om de nødvendige tillatelsene er gitt.

• Gjennomgang av kjøpskontrakten. I tillegg til å undersøke om begge partenes rettigheter og plikter er balanserte, er det nødvendig å passe på at det er en klar og tydelig frist for overtakelse, og ikke bare at plikten til å gi garantier er oppfylt, men også at garantiene faktisk utstedes og oppfyller forholdene i loven.

Når boligen er ferdigstilt, må utbygger skaffe til veie ferdigstillelsesattest fra kommunen og erklære ferdigstillingen foran Notarius Publicus i et offentlig dokument. Når dette dokumentet er tinglyst vil utbygger innkalle kjøper til et notarialmøte for signering av det offentlige skjøtet. Ved skjøtesigneringen skal resten av kjøpesummen betales, og kjøper skal motta nøklene til eiendommen.

Advokaten kan også representere kjøper på skjøteoverdragelsen hos Notarius Publicus, via en notarial fullmakt og utføre de nødvendige betalinger og alle prosedyrer som er nødvendige for å tinglyse eiendommen i navnet til den nye eieren.

Ved vår hjelp, kan du sove godt om natten.

Ripoll AbogadosHVA GJØR EN ADVOKAT VED KJØP AV BOLIG UNDER UTBYGGING