Nyttig Informasjon

VIKTIGE PUNKT Å HUSKE NÅR MAN SKAL LEIE EN EIENDOM I SPANIA

on 15. desember 2021

1. LOVEN ER LOVEN.
Uansett hva partene blir enig om i en kontrakt, så må noen regler følges.

2. KONTRAKTS VARIGHET ER IKKE DEN SAMME SOM UTLEIE VARIGHET.
Selv om man kan bli enige om en utvidelse i kontrakten, kan leietaker forlenge leiekontrakten til maksimalt 5 år, eller 7 år om huseier er et selskap.

3. BINDINGSTID.
a) -Loven binder leietakeren til de første seks månedene av leiekontrakten. Hvis du ønsker å trekke deg før, må du betale leien opp til de første seks månedene.

b) -Etter disse første 6 månedene, kan leietaker trekke seg fra kontrakten med 1 måneds skriftlig beskjed, så lenge det kan bevises at du sendte beskjeden.

c) -Hvis leietakeren trekker seg etter de 6 første månedene og det er avtalt i kontrakten, må leietakeren betale en måneds leie for hvert år som gjenstår for å oppfylle kontrakten.

4. DEPOSITUM.
Depositumet er oversendt til eieren av eiendommen for å garantere at eiendommen er i den samme tilstanden når leietiden er over, som den var da du signerte kontrakten. Man kan bare kreve 1 måneds husleie som depositum og etter at kontrakten og utleien er avsluttet, må depositumet leveres tilbake til leietaker innen en måned.

3. INGEN ANDRE GARANTIER ER PÅBUDT.
Men, det er vanlig at man har garanti som dekker kontraktsforpliktelsene, slikt som den månedlige husleien. Den er begrenset til 2 måneders husleie.

4. HUSEIERS TILLATELSE TIL UTBEDRING.
Leietaker har ikke tillatelse til å gjøre utbedring på eiendommen uten at huseier gir sin tillatelse.

5. REPARASJON.
Huseier plikter å gjøre de nødvendige utbedringer for å holde huset i orden, unntatt når skaden er på grunn av leietakers misbruk.

6. UTGIFTER OG SKATTER.
Det er vanlig at huseieren betaler de kommunale skatter og eiendomsskatten. (IBI fra SUMA). Leietaker betaler vann, elektrisitet, gass og søppelavgiften og eventuelt annet liknende.

Dette er noen av de punktene man kan finne i en leiekontrakt mellom en huseier og en leietaker. Skal du signere en kontrakt, er det tilrådelig å gå og snakke med en advokat som spesialiserer seg på kontrakter, og få råd i ditt tilfelle.

Ripoll AbogadosVIKTIGE PUNKT Å HUSKE NÅR MAN SKAL LEIE EN EIENDOM I SPANIA