Nyttig Informasjon

DRIKKE OG KJØRE I SPANIA

on 23. desember 2019

De legale grensene er:

 • En alkohol grense på 0,5 g / l ved blodtest
 • En alkoholkonsentrasjon på 0,26 mg / l ved blåsetest
 • For profesjonelle sjåfører og de som har hatt førerkort i mindre enn 2 år er maksimumsgrensene lavere
 • Sjåfører må gi en blåsetest når en politimann ber om det I disse situasjonene:
 • Hvis bilen var involvert I en ulykke
 • Hvis det ser ut som sjåføren er under påvirkning av alkohol
 • Hvis sjåføren har brutt en lov, ved f.eks å kjøre for fort
 • På et tilfeldig kontrollpunkt (control de alcoholemia) satt opp av politiet

Straff for promillekjøring

Straff for kjøring med blodalkoholnivå over 0,5 g / l kan omfatte:

 • En bot på opp til 500 €
 • 6 poeng redusert på førerkortet
 • Suspensjon av førerkortet i tre måneder
 • Samt en bot på 1000 € om sjåføren har drukket mer enn dobbelt av hva grensen er
 • Gjentatte ganger er beruset sjåfør
 • Nekter å ta en blåsetest
 • Hvis man finner at sjåføren kjører men han er under påvirket av medikamenter eller narkotika (uansett hvor mye)

 

Å kjøre med et blodalkoholnivå på over 1,2 g / l kan omfatte en fengselsstraff og suspensjon av lisensen i mellom ett og fire år.

 

Konfiskering

Politiet vil inndra kjøretøyet til en sjåfør som har blitt funnet å være over den lovlige grensen for alkohol, eller under påvirkning av narkotika. Et unntak kan gjøres hvis en passasjer har gyldig lisens og er i stand til lovlig å kjøre kjøretøyet.

Spania bruker et poengsystem for førerkort, inkludert de ikke-spanske statsborgere som er bosatt i Spania. Poeng trekkes i henhold til alvorlighetsgraden av lovbruddet. Hvis du er bosatt i Spania, må du registrere en kjørelisens som er byttet til spansk. Det vil si du må ha et spansk førerkort.

Det er obligatorisk for ikke-bosatte å betale bøter umiddelbart, kontant. I dette tilfellet trekkes ikke poeng.

Hvis dette ikke er mulig, vil kjøretøyet bli inndratt uavhengig av om en alternativ sjåfør er tilgjengelig.

Ripoll AbogadosDRIKKE OG KJØRE I SPANIA