Nyttig Informasjon

HVA KAN MAN GJØRE MED EIENDOMMEN I SPANIA

on 6. mai 2020

Et av spørsmålene vi ofte mottar fra nordmenn, er hva de skal gjøre med eiendommen sin i Spania. De lurer på om det er best å lage et testamente og overlate eiendommen til barna, eller å gi eiendommen til dem som gave mens de er i live eller til og med, om de skal kjøpe eiendommen i barnas navn.

Men det som overrasker oss mest er at det vanligste spørsmålet er hva som er billigst fra et skattemessig synspunkt!

Det er krystallklart at dette er veldig viktig, men det er også mye viktigere at du har full råderett og kan selge eiendommen hvis du ønsker det eller bruke pengene dine til å f.eks. reise tilbake til Norge, om du ønsker det. Du bør også ha muligheten til å bo i Spania hvis det er ditt ønske, til du går bort uten å be om tillatelse fra barna dine, eller enda verre, fra deres partnere.

Forskjellen mellom arv og donasjon/gave er at ved arv vil arvtakerne motta eiendelene når du går bort, og i mellomtiden er du full eier. Donasjon betyr at du gir eiendommen bort mens du fremdeles er i denne verden.

Begge alternativene har fordeler og ulemper. Som alltid vil det avhenge av hvert tilfelle og ønskene til eieren og arvingene.

En donasjon gir deg mer fleksibilitet til å fordele eiendelene til hvem vi ønsker, men arveloven gir noen regler for hvordan du kan fordele eiendelene dine mellom dine arvinger.

En donasjon av eiendommen i Spania mens du er i live, vil forhindre deg i å selge eiendommen, men du kan alltid ta i bruk en mellomløsning, og det er å gi eiendommen din til den du vil skal ha den, men beholde en livsvarig bo- og bruksrett.

Fra et skatteperspektiv er det ingen hovedregel i Spania som helhet. I tilfelle av arv eller donasjon under lignende omstendigheter, der de samme familiemedlemmer enten arver eller mottar en donasjon av de samme varene eller eiendelene, vil skatten som skal betales være forskjellig, og det avhenger av hvor eiendommen ligger og andre omstendigheter.

Som en konklusjon anbefaler vi å bruke litt stund og tenke på hva det beste alternativet vil være for deg og din eiendom i Spania for fremtiden, og deretter spør en fagperson om kostnadene ved å gi bort eiendommen din nå, eller at barna venter til du er borte før de arver.

Ripoll AbogadosHVA KAN MAN GJØRE MED EIENDOMMEN I SPANIA