Nyttig Informasjon

ESCRITURA PUBLICA – CONTRATO PRIVADO, når du kjøper en eiendom i Spania

on 27. april 2021

Vi vil på en enkel måte forklare forskjellene mellom «escritura publica» (offentlig skjøte) og «contrato privado» (privat kontrakt) når du kjøper en eiendom i Spania.

Utkastet til salgsavtalen er vanligvis signert i et dokument kjent som «contrato privado». Spansk lov krever ikke denne foreløpige skriftlige avtalen, men dette er en vanlig praksis som er mer i selgernes interesse enn kjøpernes. Årsaken til dette er at selgerne ønsker å avslutte avtalen så snart som mulig. Men realiteten er at det er mange flere eiendommer til salgs enn kjøpere til å kjøpe. Spesielt nå forventer man ikke å finne en lang kø av folk som er interessert i å kjøpe. Svært sjelden vil noen kjøpe eiendommen du er interessert i, før du har kontrollert alt som er nødvendig, og signert avtalen.

De mulige problemene du kan møte i fremtiden hvis noen på dine vegne ikke tar de innledende kontrollene av de offisielle dokumentene før du signerer den private kontrakten, kan være svært vanskelig å løse senere. Vi anbefaler alltid kjøpere å ta seg god tid, og la en advokat jobbe på dine vegne, det er til din fordel. Det vil si at en advokat vil sjekke tittelen og matrikkelen, ettersom det er ekstremt viktig å vite hvem den virkelige eieren av eiendommen er. I tilfelle den som vises i «contrato privado» kanskje er gift, så skal for eksempel begge ektefeller signere kontrakten. Hvis selgeren er et selskap, vil bare noen medlemmer av styret ha juridisk kapasitet til å signere på vegne av selskapet ved salg av eiendommen, og viktigst av alt, advokaten vil også sjekke om det er utestående pantelån.

Juridisk skaper denne «contrato privado» et juridisk bindende kontraktsforhold mellom selger og kjøper, men bare mellom dem. Imidlertid forhindrer denne kontrakten ikke at selgeren selger til en annen kjøper eller pantsetter eiendommen, selv om dette er straffbart. Den hindrer heller ikke selgerens kreditorer i å gjøre et krav i forkant av salget, mot eiendommen.

På den andre siden er «la escritura publica» det eneste dokumentet som kan bli registrert i eiendomsregisteret. Det offentlige skjøtet blir signert av selger og kjøper foran Notarius Publicus. Advokaten din eller en annen som har fullmakt kan signere skjøtet på dine vegne slik at du ikke trenger å være på stedet hos Notarius Publicus. En innehaver av en «escritura publica» har en bedre tittel enn innehaveren av en tidligere «contrato privado». Det er ikke mulig å registrere «contrato privado» i eiendomsregisteret. Tittelen din til eiendommen blir endelig når de nye detaljene legges inn i eiendomsregisteret og dette skjer etter signeringen av skjøtet foran Notarius Publicus.

Eiendomsregisteret returnerer ditt «escritura publica» med dets offisielle stempel og en registreringsreferanse. Så selv om du mister skjøtet, har du tittelen til eiendommen. Så lenge skjøtet er registrert, er du den sanne eieren av eiendommen.

Ripoll AbogadosESCRITURA PUBLICA – CONTRATO PRIVADO, når du kjøper en eiendom i Spania