Nyttig Informasjon

Å BEHANDLE ARV I SPANIA– TAR TID!

on 11. november 2020

Når du arver en eiendom i et annet land, må du oppfylle formalitetene i landet der eiendommen ligger, som i Spania.
Denne regelen gjelder selv om den avdøde og arven er norsk og uansett om det finnes et testamente der den avdøde bestemte at han valgte norsk lov for å erklære hvem hans arvinger vil være.

En ting er hvem som har rett til å motta eiendelene; Dette vil bli bestemt av loven om hans valg, og – en annen ting er formalitetene i å overføre eiendommen fra den avdøde til arvinger. Denne siste vil bli videreført i henhold til den spanske loven.
Dette generelle lovprinsippet er ganske vanlig i de fleste land. Formalitetene ved overføring av eiendom vil følge reglene og man betaler skatten i landet der eiendommen ligger.

Formalitetene i Spania er ikke korte og enkle, men de garanterer at prosessen er sikker. Problemene oppstår når arveoppdraget ikke er gitt til en erfaren fagperson som kjenner arvelovene.
Det er ganske mange dokumenter fra forskjellige myndigheter i Spania som arvingene må skaffe for å oppfylle dokumentkravene. Noen av disse dokumentene er:
Testamentesertifikat; dette dokumentet viser om en person har laget et testamente i Spania og oppgir skjøte nummer og navnet på notaren som det ble signert foran.
Den avdødes siste testamente; Hvis det foreligger testamente, må det tas ut en bekreftet kopi fra notaren som den ble signert foran. Hvis det ikke foreligger et testamente, må man få skrevet ut: Erklæring om lovlige arvinger.
Videre må arvingenes aksept vises i et dokument kalt; Skjøte om offisiell aksept og fordeling av boet. Dette siste skal sendes til skattemyndighetene for å skaffe et sertifikat fra skattemyndighetene som viser at arveavgift er betalt, eller hvis boet er unntatt fra denne avgiften, må dette uttrykkelig gjenspeiles i et offisielt sertifikat utstedt av skattemyndighetene ansvarlig for å kreve inn denne avgiften.
Andre formaliteter og myndigheter er også involvert, for eksempel rådhuset der verdiøkningsskatt skal betales; banken der den avdøde hadde en bankkonto og et eiendomsregister som er en kompetent myndighet for å sertifisere offisielt, hvem som er eier av en eiendom i Spania.

Advokaten vil være “prosjekt leder” av teamet. Det er mest tilrådelig å gi fullmakt til en advokat som du har tillit til, slik at advokaten kan handle på dine vegne mens du sitter og slapper av i det fantastiske Norge.

Alle disse trinnene og fagpersonene som er involvert, bør koordineres ettersom de er koblet sammen i den forstand at det ikke er mulig å få et sertifikat hvis du ikke har det forrige. Arveoppgjøret vil bli administrert av advokaten under dens ansvar. På denne måten kan prosessen ta litt lengre tid, men være mye enklere. Arvtakeren trenger ikke gjøre noe, unntatt å vente på at arveprosessen skal ferdiggjøres og de kan overta eiendelene de arver.

Ripoll AbogadosÅ BEHANDLE ARV I SPANIA– TAR TID!