Nyttig Informasjon

ARV/DONASJON “MENS DU ER I LIVE”:

on 5. mars 2021

Overføringen av eiendom og andre eiendeler til dine nærmeste kan gjøres etter din død eller mens du er i live.

I det første tilfellet vil du måtte opprette et testament hvis du vil distribuere eiendelene dine selv. Du bør vite at testamentet alltid må respektere rettighetene til de nærmeste slektninger som ektefelle, barn og foreldre. Hvis du ikke lager et testamente, vil fordelingen av eiendelene dine skje ifølge loven, enten loveOverføringen av eiendom og andre eiendeler til dine nærmeste kan gjøres etter din død eller mens du er i live.
I det første tilfellet vil du måtte opprette et testament hvis du vil distribuere eiendelene dine selv. Du bør vite at testamentet alltid må respektere rettighetene til de nærmeste slektninger som ektefelle, barn og foreldre. Hvis du ikke lager et testamente, vil fordelingen av eiendelene dine skje ifølge loven, enten loven om nasjonalitet eller stedet der du har vanlig bosted.

Beslutningen om å velge en eller annen form for overføring av eiendeler er personlig, i livet eller etter døden, og det vil avhenge av familie og personlige forhold. Vi kan ikke gi generelle råd i alle tilfeller.
Det du bør vite er at selv når du gir i gave (donerer) eiendommen din i Spania til dine nærmeste, kan du reservere en bruksrett for deg selv, hvis det er ditt ønske. Denne bruksretten lar deg nyte hjemmet midlertidig eller du kan bo fast her, etter eget valg, samt at gavemottakerne ikke kan selge eiendommen uten ditt samtykke.
Når du dør vil gavemottakerne kunne disponere gaven etter eget ønske, da de allerede har mottatt arven som en gave, uten å måtte lage arveoppgjør eller betale arveavgift.

Donasjonen må aksepteres av gavemottaker, og i samsvar med en rekke formaliteter, må mottaker signere et gavebrev foran en Notarius, dette må registreres i eiendomsregisteret for at den skal være gyldig henimot andre. Som alle andre måter å overføre eiendom på, er dette underlagt betaling av skatt, men i tilfelle donasjoner fra foreldre til barn er det store bonuser man kan trekke fra.

Det er heller ikke nødvendig at gavegiver og gavemottaker er i Spania. En advokat du stoler på kan gjøre det med fullmakt, slik at du bare trenger å forlate hjemmet for å signere fullmakten, og din representant vil ta seg av alt annet.

Ripoll AbogadosARV/DONASJON “MENS DU ER I LIVE”: