Nyttig Informasjon

Arv av Eiendom i Spania

on 11. januar 2017

Misforståelser når det gjelder arv av eiendom i Spania

Fra hva vi har lært i alle disse årene vi har assistert norske som har eiendom i Spania, er der mange forvirrende rykter og teorier rundt det å arve eiendom i Spania.

Det første vi må oppklare er at det er fullt mulig for den gjenværende ektefelle å sitte i uskifte, også i Spania, selv om dette konseptet ikke finnes under spansk arvelov. Det er fullt mulig for en norsk person å sitte i uskifte med de samme rettigheter som er etablert i den norske arveloven vedrørende uskifte, dette så lenge den avdøde er registrert som bosatt i Norge, på dødstidspunktet.

Denne forvirringen har nok oppstått fordi at der er mange, både profesjonelle norske og spanske rådgivere og andre, som ikke er klar over forskjellen mellom uskifte og usufructo. De prøver av og til å finne den samme betydningen under den spanske loven slik at de kan finne en løsning for nordmenn som har eiendeler i Spania. Dette fungerer dårlig i de tilfeller hvor nordmenn signerer et testamente i Spania, og gir den andre ektefellen en bruksrett (usufructo) til eiendommen her. En bruksrett (usufructo) gir deg mye mindre rettigheter enn uskifte.  I et uskifte kan den gjenlevende selge eiendommen og reise tilbake til Norge, om dette er hva de ønsker. Og når man har en bruksrett (usufructo), nedskrevet i et testamente, kan man fortsette å bo i det spanske hjemmet (under noen forutsetninger) for resten av livet, men man kan ikke selge eiendommen og reise hjem, eller bruke verdien av eiendommen til å flytte på et aldershjem.

Konklusjonen er:

  • Kan man sitte i uskifte vedrørende eiendom i Spania? JA, det kan man.
  • Er det nødvendig å signere et testamente i Spania for å sitte i uskifte? NEI, det er det ikke.

Nordmenn tror også at arveskatten i Spania er dyr. Dette er ikke lengre sant, så lenge som domstolen i EU har sagt at behandling av ikke-residente og residente i arveskatteøyemed var diskriminerende. Derfor ble arveskatteloven forandret slik at nordmenn som arver eiendom i Spania vil ha de samme skattefradrag som spanske.

 

adminArv av Eiendom i Spania