Nyttig Informasjon

PRISNIVÅ RIPOLL ABOGADOS

on 15. februar 2017

Når det gjelder prising så vil jeg forklare litt om våre priser nedenfor:

Det første møtet er gratis opp til en time. Avhengig av sakstype så tilbyr vi både timepris, faste priser og månedelige priser (sistnevnte kun for næringsdrivende). Vi tar ikke saker på såkalt «no-cure-no-pay» basis, eller rene %-satser av resultatet. Vanligvis tar vi betalt i forhold til timepris, dvs. etter medgått tid men vi føler likevel at vi er fleksible mht. prissettingen og kan avtale en satt pris for hele jobben.

Når du gir oss et oppdrag, har advokaten krav på betaling selv om resultatet kanskje ikke blir helt som forventet, men samtidig er advokatens forpliktelse å gjøre en så god innsats som mulig i tråd med oppdragets art, de juridiske reglene som gjelder og advokat-etiske regler.

Hos oss skal kunden alltid føle seg trygg på at taushetsplikten respekteres fullt og helt, og at vi er 100 % uavhengige i vår rådgivning.

Vanlige normale tjenester, slik som sekretærarbeid, kopiering, post m.m., er inkludert i prisen.

Andre utlegg og kostnader som advokatfirmaet påføres i anledning arbeidet med saken må dekkes særskilt av klienten. Noen typiske eksempler er: rek. brev, burofaxer, gebyrbelagte tjenester, oversettelser, utskrifter fra handels- eller eiendomsregister, notarius publicus, tinglysning, bank kommisjoner, reiseutlegg, offentlige gebyrer, avgifter, skatter m.m.

Ripoll Abogados ber vanligvis om et forskudd på konto før vi anser oppdraget som bekreftet. Vanligvis krever vi ca. 30-50 % av det totale estimerte beløpet. Pengene settes inn på en klientkonto som tilhører Ripoll Abogados. Pengene blir da brukt til å betale utlegg større enn 50 euro, og til å foreta regelmessige avregninger mot vårt salær. Dette godtar klienten at Ripoll Abogados kan gjøre uten først å måtte innhente samtykke.

Våre veiledende priser er per 1 januar 2017 for arbeid utført av kontorets partner 150, – euro + moms 21 %, dvs 181,50 euro per time.

Vi fakturerer vanligvis hver 1-3 måneder, med fakturabilag, men det varierer.

 

adminPRISNIVÅ RIPOLL ABOGADOS