Nyttig Informasjon

DIN EIENDOMSMEGLER OG DIN ADVOKAT I SPANIA

on 6. juni 2016

Den første du kontakter når du bestemmer deg for å kjøpe en eiendom I Spania er nok ganske sikkert en eiendomsmegler.

I mange land er en eiendomsmegler en registrert fagperson som kan holdes økonomisk ansvarlig hvis han er involvert i et salg og vilkårene senere viser seg å være basert på et feilaktig grunnlag.

I Spania er der ingen lov som regulerer eiendomsmeglere. Alle og enhver kan opptre som mellom person ved en eiendom transaksjon. Dette betyr at det er vanskelig å holde en mekler ansvarlig om noe skulle gå galt ved en transaksjon. Om en mekler opptrer slik at du lider et tap, enten gjennom en uforsvarlig handling eller fordi de gjorde en feil, er det vanskelig å få erstatning.

Når du har bestemt deg for å kjøpe en eiendom gjennom en eiendomsmegler, bruk en spansk advokat til å hjelpe deg med kontrakter, betalinger og skatter involvert I kjøpet. Bruk fagfolk til jobben. Eiendomsmegler vil hjelpe deg å finne den rette eiendommen for deg, og den spanske advokaten vil se til at alt går rett for seg, at kontrakten ikke er til din ulempe og passe på at alt skjer i henhold til loven. De ser til at selger faktisk eier eiendommen, at der ikke er ubetalte skatter som du kan bli ansvarlig for og at du ikke overtar en eiendom med skjulte skatter og annet.

Advokater MÅ være medlemmer av den spanske advokatforeningen, som er den profesjonelle organisasjonen som regulerer advokater. Hver advokat som er medlem har en forsikring som dekker uaktsomhet og du kan klage direkte til foreningen om du ser noe som ikke er profesjonelt.

Vi som fagfolk har forskjellige oppgaver: Advokater bør ikke blande seg inn i mekling ved salg/kjøp av hus, og meklere bør ikke ta seg av jobben til advokater.

adminDIN EIENDOMSMEGLER OG DIN ADVOKAT I SPANIA