Nyttig Informasjon

Hvem er Notarius Publicus?

on 6. juni 2016

NOTARIUS PUBLICUS I SPANIA

Det notariale systemet i Spania følger det kontinentale europeiske systemet

HVEM ER NOTARIUS?

Notarius er en offentlig statlig tjenestemann, samt en profesjonell, høyt kvalifisert jurist. Tilgang til notarius krever intense og dype jusstudier samt en vanskelig og objektiv utvelgelsesprosedyre.

HVA GJØR NOTARIUS?

Notarius signerer skjøter, documenter som gir deg den maksimalt høyeste juridiske sikkerhet utifra Spansk lov. De grunnleggende trekk ved et skjøte er:

1. Om det sies at det er sant, så er det sant

2. Utøvende avtaler inngått av partene kan gjennomføres uten behov for ytterligere bekreftelse.

3. Skjøtene er i samsvar med hva loven sier

Skjøter blir bare sirkulert som kopier, matrisen som holder de originale signaturer av partene er holdt på notarius sitt kontoret frem til notarius autoriserer skjøtet. Deretter blir det holdt i et historisk arkiv, slik at kopier av skjøte kan fås for minst hundre år.

Der finnes mange typer skjøter, her er nevnt noen av dem:

1. Salg og kjøp av eiendom

2. Etablering av boliglån og garantier

3. Testamenter

4. Arveskjøter

5. Fullmakter

HVA KOSTER DET?

Notarius bruker en fast avgift satt av Regjeringen. Alle Notariuser i Spania belaster det samme for det samme arbeidet. Konkurransen dem imellom er kun basert på kvalitet.

Notarius sine kostnader kan være satt, slik som det er med testamenter, fullmakter osv, eller variable. Dette kommer an på verdien på aktiva i saken, slik som ved boliglån og ved kjøp.

Notarius har plikt til å gi deg en detaljert faktura for sine tjenester og kostnader.

 

adminHvem er Notarius Publicus?