Nyttig Informasjon

Diskriminering av ikke residente som arver eiendom

on 21. januar 2015

Arvelovene som per i dag er i virke i Spania behandler residente og ikke-residente i Spania forskjellig. Dette resulterer i at ikke-residente må betale full arveskatt, noe som residente som oftest er nesten unntatt fra, eller har meget store fradrag for.

Retten i den europeiske unionen avgjorde den 3 september 2014 at i henhold til EU traktaten, er dette et klart brudd på reglene og regulasjonene som omhandler ikke-diskriminering og bevegelsesfriheten som fastsatt i traktaten.

Som et resultat betyr dette at europeiske statsborgere som har betalt arveskatt til de spanske autoritetene basert på kalkulasjoner laget for ikke-residente i Spania, har rett til å kreve tilbakebetalt de store mengder belastet.

Om du eller kanskje noen du kjenner har betalt arveskatt i Spania, for eiendommer eller eiendeler innen de siste 4 årene, og enten den etterlatte eller den avdøde var ikke-resident i Spania på dødstidspunktet, er det mulig å få tilbakebetalt nesten all arveskatten betalt til det spanske skattekontoret.

Dette vil fortsette frem til de spanske myndighetene forandrer de diskriminerende lovene som omhandler arveskatt som er i bruk per i dag i Spania. Derfor, om du arver eiendom/eiendeler i fremtiden i Spania, kan vi få tilbakebetalt nesten alle de skattene betalt til de spanske skattemyndighetene.

 

adminDiskriminering av ikke residente som arver eiendom