Nyttig Informasjon

Ikke Resident Skatt/Selvangivelse

on 10. oktober 2014

Man blir ansett for å ha inntekt ved kun å eie eiendom. Dette innebærer at man er pliktig til å betale skatt og innlevere selvangivelse selv om man ikke har noen reell inntekt fra eiendommen slik som leieinntekter og lignende.

Dette er en personlig skatt, slik at hver eier betaler skatt basert på vedkommendes eierandel i boligen.

Man må selv påse å innbetale korrekt skatt, og innlevere selvangivelsen. Det blir ikke sendt ut noe krav om dette fra spanske skattemyndigheter.

Denne skatten må betales seinest den 31. desember 2017 for det forrige året 2016.

Dette er noe vi kan være behjelpelig med, om ønskelig. Vårt honorar i denne forbindelse er 150,- euro per skjema,  inkludert moms og inkluderer informasjon, beregning, utfylling av skjema og innbetaling av skatten på dine vegne. Vennligst send oss en kopi av din eiendomsskatt, om du har den.

Vi foretrekker at vi har dette i hende innen den 30 november slik at vi har tid til å lage og betale skatten for deg.

 

 

adminIkke Resident Skatt/Selvangivelse