Nyttig Informasjon

EHIC/GHIC – EUROPEISK HELSEKORT, HJELP PÅ OFFENTLIGE SYKEHUSER I SPANIA OG COVID

on 5. mars 2021

Når du leser i sosiale medier all forvirringen og om hvordan utlendinger blir truet av andre som sier at de ikke vil motta medisinsk hjelp i Spania hvis de blir smittet av Covid her nede, så får det oss til å ville avklare i denne artikkelen, en gang for alle, at dette rett og slett er USANT.
Det europeiske helseforsikringskortet (EHIC) er et gratis kort som gir deg tilgang til medisinsk behandling under et midlertidig opphold i Spania som i andre europeiske land. Du kan trykke her for å lese og søke om et nytt: https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=563&langId=en

Folk fra et av de følgende landene har rett til å motta medisinsk hjelp her som om de var bosatt i Spania: Tyskland, Østerrike, Belgia, Kypros, Kroatia, Danmark, Slovakia, Slovenia, Estland, Finland, Frankrike, Hellas, Ungarn, Irland, Island, Italia, Latvia, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Norge, Nederland, Polen, Portugal, Tsjekkia, Romania, Sverige og Sveits.
Er du fra UK, kan du søke om et GHIC her: https://www.nhs.uk/using-the-nhs/healthcare-abroad/apply-for-a-free-uk-global-health-insurance-card-ghic/

Du vil motta medisinsk hjelp i Spania under samme forhold og til samme pris som enhver innbygger her. I visse tilfeller må du betale et fast beløp eller en prosentandel av helsekostnadene (medisiner), i tråd med vilkårene som gjelder for innbyggerne, slik det er i ditt land.

Hvis du er bosatt i et av disse landene, har du rett til helsetjenester i Spania og vil bli behandlet i folkehelsevesenet, uavhengig av om formålet med det midlertidige oppholdet er en profesjonell aktivitet, for studier eller ferieopphold Alle som reiser må ha sitt eget helsekort. Covid eller annen sykdom på grunn av pandemi er ikke ekskludert fra dekning av det europeiske helseforsikringskortet. EHIC er ikke gyldig hvis formålet med reisen er å motta medisinsk hjelp, men hvis du er i Spania for å nyte ferien eller bare i noen uker eller måneder, og du blir syk på grunn av Covid, vil du absolutt bli medisinsk assistert på samme måte som alle andre spanjoler. Prioriteten i medisinsk hjelp vil bare avhenge av alvorlighetsgraden av symptomene dine, aldri av nasjonaliteten din, som vi har lest i sosiale medier.

EHIC er gyldig til utløpsdatoen som vises på kortet. Sjekk før du reiser at kortet er gyldig frem til du må returnere til landet ditt, ellers be om renovering før du kommer.

Ripoll AbogadosEHIC/GHIC – EUROPEISK HELSEKORT, HJELP PÅ OFFENTLIGE SYKEHUSER I SPANIA OG COVID