Nyttig Informasjon

NOEN TANKER RUNDT ARVESKATT I SPANIA

on 19. september 2018

Spansk arveavgift skal betales dersom:

  • Den avdøde var bosatt i Spania, eller
  • Eiendommene som arves, er i Spania, selv om den avdøde ikke var bosatt i Spania.

Arveavgift betales av mottaker. Skattesatsene er basert på:

Mottakers familieforhold til den avdøde

  • Mottakers rikdom før overføringen

Det er noen viktige unntak fra skatteplikten og reduksjoner på skatteavgiften som er forskjellige i hver region i Spania.

Det generelle prinsippet er at jo nærmere familieforholdet er fra avdøde til arving, jo mindre arveavgift skal betales.

I Valencia-regionen er det et unntak på 100.000.- € per hver arving, forutsatt at de tilhører den nærmeste familie til den avdøde (mann, kone, barn eller foreldre). Dette er en reduksjon i skatteplikten, noe som betyr at dersom for eksempel avdøde hadde et hus i Spania, verdsatt til 200.000.- €, og mottakerne er 2 barn, vil de ikke måtte betale arveskatt siden de vil motta en arv som er verdt 100.000.- € hver.

For onkle/tanter, fettere/kusiner og nevøer/nieser er fritaket bare 8.000 .- € (sånn omtrentlig).

For andre slektninger, eller de som ikke er relaterte i det hele tatt, er det ingen fritak.

Under visse forhold kan det i tillegg hende at huset er unntatt fra den spanske arveavgiften dersom den avdøde var skattebosatt i Spania, og mottakerne er enten ektefelle eller barn eller til og med en slektning over 65 år. I alle disse tilfellene kan arvemottaker ikke selge huset i 5 år fra dødsdatoen for å få 95% reduksjon i skatteplikten.

Imidlertid krever loven at alle arvinger skal gjøre arveavgiftsdeklarasjonen innen seks måneder fra dødsfallet. Dette selv om det ikke skal betales skatt fordi mottakerne har nytte av ovennevnte forholdsavgiftsfritak.

Valencia-regionen har sin egen skatteskala. Skattesatsene er satt fra 7,65% på eiendomsverdien, opp til 34% når eiendomsverdien er over 781.000.- € (i runde tall)

Hvis, til tross for reduksjonen av skatteplikten, det er en skatteavgift å betale, er det også en bonus (det vil si en reduksjon) på 95% eller 50% av skatteavgiften, avhengig av familieforholdet med den avdøde, det vil si om du er den nærmeste familie eller ikke.

Du kan også gi eiendommen til dine arvinger mens du fortsatt lever, og kanskje forbeholde deg retten til å bo i huset så lenge du lever, men husk at mottakeren av gaven er underlagt spansk gaveavgift.

adminNOEN TANKER RUNDT ARVESKATT I SPANIA