Nyttig Informasjon

Hvor mye erklærer du i skjøtet

on 19. september 2018

Det var tidligere en vanlig praksis i Spania å erklære en mye lavere salgspris på et salg enn den virkelige prisen, for å spare penger på overføringsskatt. Skatten er alltid en prosentandel av prisen.

Hvis skattemyndighetene mener at ditt kjøp er priset for lavt, kan de sende deg en melding om at prisen er blitt revurdert av dem, sammen med en regning for hvor mye ekstra overførselsskatt du skylder (siden skatten er en prosent av kjøpet).

Første anbefaling er at du alltid skriver inn i skjøtet den reelle prisen du betaler for å kjøpe eiendommen, uansett om selgeren eller agenten anbefaler deg å betale en lavere pris for å «spare» skatt.

Selv om prisen i skjøtet er den reelle prisen du betalte for å kjøpe eiendommen, kan ligningsmyndighetene anse at markedsverdien var høyere. Derfor kan de sende deg krav om å betale overførselsskatt i henhold til markedsverdien de anser som korrekt.

Denne revurderingen av verdien er basert på markedsundersøkelser. De har ikke råd til å sende en skikkelig takstmann til hver eiendom i hver transaksjon for å finne ut  markedsverdien.

Domstolen i Valencia regionen og Høyesterett i Madrid erklærte igjen at skattemyndighetene ikke lenger kunne sette en annen takst enn den som blir erklært av selgeren og kjøperen i skjøtet, så lenge de ikke engasjerer en takstmann som fysisk går og undersøker eiendommen. Denne avgjørelsen er basert på ideen om at taksten er laget for å anerkjenne de aktiva takseringen er basert på, da det er ekstremt vanskelig å evaluere byggevilkårene og vedlikeholdsforholdene til eiendommen nøye uten at man fysisk går og ser eiendommen.

Mange kjøpere bare betaler når de mottar skattekrevet fra skattemyndighetene, selv om de oppga den reelle verdien på eiendommen og aldri har gitt en lavere pris. Årsaken til det er at de spør en eiendomsmekler eller en agent om råd, istedet for en skatterådgiver eller en advokat, som er de profesjonelle som vil gi deg det beste rådet angående juridiske og skattemessige problemer.

Du har alltid muligheten til å bestride takstverdien fra skattemyndighetene, uten andre  konsekvenser enn at du slipper å betale ekstra skatt. En advokat, ekspert på denne typen saker, bør lage kravet. Spør en advokat når du mottar varsel fra skattemyndighetene. De kan spare deg for mye penger. Dette er et godt eksempel på at å få faglig råd kan spare deg for mer enn hva det koster.

 

 

 

adminHvor mye erklærer du i skjøtet