Nyttig Informasjon

Skattespørsmål

on 10. juni 2014

Det er mulig at etter du har kjøpt en eiendom i Spania, så mottar du et brev fra skattekontoret. Der sier de at du må betale merskatt, i tilhørighet med overførselsskatten ( Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales).

Grunnen til dette er at skattekontoret mener at prisen på eiendommen som er innskrevet i skjøtet, er lavere enn markedsverdien. Dette brevet kan bli sendt til deg opp til 4 år etter at du kjøpte eiendommen.

Om du er en av de eierene som mottar et brev som dette så kan du gjøre 2 ting. Du kan betale det, eller du kan motsette deg denne nye verdivurderingen laget av myndighetene. Ved å motsette deg dette, vil du høyst sannsynligvis slippe å betale denne.

Vi har gitt juridisk bistand til eiere som har mottatt denne typen krav i årevis. Mesteparten av våre krav har blitt akseptert. Så, er du en av disse så ikke nøl med å kontakte oss så snart du mottar det første brevet. Og skriv opp datoen du mottar det.

adminSkattespørsmål