Nyttig Informasjon

HVA DEKKER EN BRUKTBILGARANTI?

on 16. januar 2019

Garantiperioden er forskjellig hvis du kjøper en bruktbil fra en privatperson eller fra en bilforhandler.

Ved salg av kjøretøy mellom enkeltpersoner er perioden for å kreve feil eller skjulte feil seks måneder.

Første gang man beslutter å kjøpe en bruktbil, har mange sjåfører et spørsmål: Vil bilen ha en garanti? Og hvis den gjør, hva dekker garantien og hvor lenge? Forbrukerne bør kan ha fullstendig ro angående dette problemet, da bilen uansett vil bli dekket av en garanti hvor man er beskyttet mot eventuelle defekter mangler og feil bilen hadde fra før du kjøper den, uansett om de er skjulte eller om du kan se de.

PRIVAT ELLER GJENNOM FAGFOLK, BEGGE HAR GARANTI

I henhold til gjeldende lovgivning er det to typer garantier avhengig av om bilen er kjøpt fra en person eller gjennom fagfolk. I det første tilfellet, når kjøpet er gjort privat, er det Sivilloven, artiklene 1461 og 1484 som er ansvarlig for å etablere rammeverket for garantien.

Artikkel 1461 sier at «selgeren er forpliktet til å levere og reparere salgsgjenstanden». Dette betyr at bilen ikke må ha skjulte mangler, og at den må være fri for liens eller andre heftelser, noe som gir stor sikkerhet til personen som kjøper den.

På denne måten, hvis kjøperen oppdager en skjult feil i løpet av seks måneder etter levering av bilen, vil selgeren være forpliktet til å reparere den. Når en klage er gjort, og det er påvist at feilen er fra før kjøpet av kjøretøyet, må selgeren enten betale summen det koster med nødvendig reparasjon eller må oppheve kjøpsavtalen og returnere transaksjonsbeløpet til kjøperen. På samme måte må selgeren svare for skjulte feil selv om de ble ignorert på salgstidspunktet.

De feilene som er omtalt i disse artiklene, er de som gjør kjøretøyet uegnet til bruken som det er beregnet til eller reduserer bruken av, slik at kjøperen, hvis man visste om feilen, ikke ville ha kjøpt kjøretøyet eller ville ha betalt mindre for det. I denne forstand er det viktig å huske på at de eneste manglene, defektene eller skjulte feilene som kjøperen kan kreve er de som allerede eksisterte før kjøpet/salget. Hvis feilene eller manglene fremkommer eller manifesteres etter oppkjøpet, vil selgeren ikke være ansvarlig for de.

KJØP GJENNOM FAGOLK ER DET OPP TIL 2 ÅRS GARANTI

På den annen side, dersom kjøpet av bruktbilen er gjort gjennom en profesjonell (dvs. en bruktforhandler), er garantidekningen inkludert i den Generell lov for forbrukere og brukere.

Som angitt i denne loven, er selgeren forpliktet til å levere kjøretøyet til kjøperen i den stand som fremgår av kontrakten. Hvis kjøperen oppdager noen skjulte mangler i løpet av 2årene fra datoen for salg av bilen, må den profesjonelle selgeren reparere den, returnere salgssummen eller erstatte bilen med en annen tilsvarende bil. Derfor er omtalen like, selv om perioden som er omfattet av garantien, er større i dette tilfellet. Det må tas i betraktning at ikke alle feil eller skader tillater kjøperen å si opp kontrakten og kreve tilbakebetaling av den betalte prisen, feilen må være alvorlig.

Til slutt, det er sterkt anbefalt at kjøperen ber selgeren om en skaderapport eller annet dokument som viser at bilen har blitt reparert i løpet av de første 2 årene. Mange ganger har kjøperne ikke noe bevis på at de har tatt bilen til bilforhandleren for å repareres flere ganger.

adminHVA DEKKER EN BRUKTBILGARANTI?