Nyttig Informasjon

https://www.revoada.net

NY UTLEIE LOV

on 16. januar 2019

Regjeringen har vedtatt en lov om akutte forholdsregler vedrørende boliger og husleie som sammen med andre forskrifter endrer the Urban Leasing Law (den urbane utleieloven) (LAU). Denne loven, som dateres tilbake til 1994, har gjennomgått en rekke reformer gjennom årene, og tilpasset seg dagens sosiale og økonomiske behov.

Den nye revisjonen tar sikte på å styrke leietakerens rettigheter til å takle prisøkningen og mangelen på rimelige boliger til rimelige priser.

Maksimal varighet

Loven regulerer i artikkel 9 minimumsperioden for leieavtalen. Selv om leieårene er fritt avtalt av partene, dvs leietaker og utleier, fastsetter loven en minimumsperiode. På denne måten, hvis kontrakten er avtalt i en periode som er lavere enn det lovlige minimumet, kan leietaker kreve at det forlenges til dette taket nås.

Den nye forskriften endrer dette minimumsperioden, og strekker det fra 3 år til 5 år, eller 7 år hvis utleier er et selskap. Derfor er minimumsperioden som leietaker kan bo i huset, forlenget.

Forlengelse av kontrakten

Artikkel 10, om forlengelse av kontrakten etter utløpet, er også gjenstand for endring. Inntil nå, hvis leietaker eller utleier IKKE varslet om at de ville endre eller fornye kontrakten ved dens utgang, ble forlengelsen automatisk forlenget med 1 år. Fra nå av vil denne forlengelseperioden være 3 år.

Depositum

For å få slutt på misbruken av leietakerne, endret regjeringen en av de viktigste artiklene i den urbane utleieloven; artikkel 36. Det sto at i tillegg til depositumet (et garantibeløp som normalt tilsvarer en månedlig leie) fastslo regelen at utleier og leietaker kunne bli enige om enhver form for garanti for at leietaker overholdt sine forpliktelser, på toppen av depositumet. Dette i praksis førte til misbruk av leietaker, hvor de ble bedt om å betale ekstra depositum og andre utgifter/garantier, noe som medførte en ytterligere byrde for leietaker.

Ny lov godkjente begrensninger i disse tilleggsgarantiene (i praksis depositum) til maksimalt 2 måneders husleie, unntatt når det gjelder langsiktige kontrakter, og begrenser dermed den økonomiske byrden leietaker må bære.

(Bildet mottatt med takk fra: https://www.revoada.net)

 

adminNY UTLEIE LOV