Nyttig Informasjon

HVA KAN MAN GJØRE NÅR DIN NYE BOLIG HAR KONSTRUKSJONSFEIL

on 28. januar 2019

Når du kjøper en eiendom, gir loven eierne forskjellige tidsfrister for å reklamere mot konstruksjonsfeil.

De fleste tror de har en 10 års tidsfrist for å reklamere mot alle typer skader, men dette er ikke sant. Garantiperioden som loven gir, kommer an på opprinnelsen til skaden, det kan være 1 år, 3 år eller ved store skader, 10 år. Ansvaret til de ulike faglige agenter som griper inn i byggeprosessen, vil også avhenge av opprinnelsen og årsaken til skadene.

Selger er alltid ansvarlig uansett hva skadetypen er. Problemer er at i enkelte tilfeller er selgeren et aksjeselskap etablert bare med det formål å utvikle / bygge det aktuelle prosjektet, og selskapet har ikke mer aktivitet eller eiendeler etter at leilighetene er solgt ut.

Derfor bør kravet ikke bare være mot selgeren, men også mot de andre fagfolkene involvert, som byggefirmaet, eller arkitektene og teknikerene. Disse siste er alltid dekket av en forsikring som vil bli aktivert dersom skaden skyldes deres uaktsomhet under prosjektet eller under utførelsen av arbeidet.

Den vanskeligste delen er å bestemme hvem som er ansvarlig for skadene. Om de kommer fra kvaliteten på materialene brukt, at oppmålingene ikke er gode nok, eller utførelsen.

Først og fremst er det utrolig viktig å ha en rapport utarbeidet av tekniske spesialister som viser hva skadene er, hva som forårsaket dette, løsninger og reparasjonsomkostninger. Hvis eiendommen befinner seg i et leilighetskompleks, vil det være presidenten eller «Administrador» som har plikt til å ta de nødvendige skritt for å unngå at garantien går ut. Det er også mulig for noen av eierne å be presidenten om å inkludere dette spørsmålet på neste generalforsamling eller, hvis han nekter, de eiere som representerer mer enn 25% av aksjene i komplekset, kan kalle inn til et ekstraordinært møte for å godkjenne trinnene de må ta.

Det er nødvendig å gi beskjed om og levere den tekniske skaderapporten på en pålitelig måte, gjennom et offentlig krav via notarius publicus eller en «Burofax» til selgeren, byggherren, arbeidsansvarlig og prosjektansvarlig. Dette formelle ekstraordinære kravet er svært viktig for å stoppe fristen for garantiperiodens dekning. Ellers kan de hale ut tiden for å unngå ansvar.

 

adminHVA KAN MAN GJØRE NÅR DIN NYE BOLIG HAR KONSTRUKSJONSFEIL