Nyttig Informasjon

Utleieloven, på nytt

on 8. februar 2019

UTLEIELOVENS REFORM VARTE I MINDRE ENN 1 MÅNED!

Den 22 januar 2019 ble de forandringene som ble gjort til utleieloven i desember 2018, kansellert.

Det spanske lovgivning systemet, så vel som det fra de fleste parlamentariske monarkier, bestemmer at regjeringen i et nødstilfelle kan godkjenne et lovdekret. Dette må ratifiseres innen en måned,av parlamentet.

Når regjeringen er i minoritet som det er nå i Spania, skjedde det at Parlamentet ikke godkjente endringene. Konklusjonen er at når det gjelder å regulere saker som påvirker et stort flertall av innbyggerne og det inngår deres grunnleggende behov som for eksempel bolig, er forsiktighet sterkt anbefalt.

Regjeringen mente med denne endringen, å hjelpe de innbyggerne som trenger å leie og beskytte ham slik at han kunne bo der i minst 5 år, blant annet. Men i tillegg må regjeringen også beskytte den utleier som ofte med stor økonomisk innsats kjøper et hjem for investering, fremtidig bruk eller utleie eller for sine barn, blant annet.

Resultatet er at bare leiekontraktene som er inngått mellom 19.12.2018 og 22.01.2019 vil bli regulert ved den Kongelig Resolusjon 21/2018. Dette betyr at de endringene vi snakket om i det forrige nummeret av Aktuelt Spania og her, slik som kontraktsforlengelsen til fordel for leietaker på 5 eller 7 år, i stedet for 3, bare trer i kraft for kontrakter som er undertegnet innen denne korte perioden .

Kontrakter inngått etter 22.01.2019, vil fortsette å ha en minimumsvarighet på 3 år og ikke 5 eller 7, hvis det er leietakerens hovedbolig, det vil si det er det permanente hjemmet deres.

Kort sagt, forholdet mellom utleier og leietaker, som ved første øyekast kan se lett ut, er det ikke. Du må kjenne loven og alltid huske på at partene ikke kan fritt forhandle alle avtalene ettersom de kan bli ugyldiggjort.

 

adminUtleieloven, på nytt