Nyttig Informasjon

Hvorfor det er viktig å ha et testamente i Spania

on 19. september 2018

Så lenge som du har en eiendom i Spania, selv om du ikke er bosatt (resident) her, er det praktisk å planlegge din arv slik at du gjør det lettere for dine nærmeste før du forlater de.

Derfor er det tilrådelig å lage et testamente i Spania, selv om du IKKE trenger det. Grunnen til det er at kjennelse nr. 650/2012 fra Europaparlamentet har endret forrige kjennelse for de som døde etter 17 august 2015. Ifølge denne dommen, vil din eiendom (uansett om midlene er plassert i Spania eller ikke) være underlagt loven om ditt bosted (spansk lov), med mindre du velger i ditt testamente at din eiendom skal reguleres av loven om din nasjonalitet.

For eksempel: Du og din kone er fra Norge, men dere bor begge regelmessig i Spania. Din eiendom (og andre verdier i Spania) kan bli delt mellom dine arvinger, og den overlevende ektemaken kan ende opp med å ikke få lov til å sitte i uskifte! Dette kan man unngå ved å lage et testamente som sier uttrykkelig at boet skal styres av lovgivningen i ditt land.

Det å planlegge arven med et testamente er gunstig for alle, både utifra et skattemessig synspunkt, og for at dere kan planlegge hvem som skal motta hva, mens man samtidig respekterer loven.

I tilfellet du allerede har et testament i Spania, bør du sjekke om du har klart og tydelig skrevet inn hvilket land sine lover skal styre ditt bo. Om det ikke er tydelig, er det meget tilrådelig å lage et nytt testamente, og særlig om du er bosatt i Spania.

Testamentet må bli skrevet foran en Notarius Publicus. Han sender testamentet til sentralregisteret for testamenter i Madrid. Dette slik at når du dør, og ikke før, så kan dine arvinger få vite om du har laget et testamente, få tilgang til det, samt vite hvor du laget det.

En advokat vil også gi deg råd om hvordan å sette opp testamentet slik at boet blir fordelt i henhold til hva du vil, samt hvordan å betale minst mulig skatter for dine arvinger. Her kan du skrive inn at du vil din ektemake skal sitte i uskifte, om dette er mulig utifra norsk lov i ditt tilfelle.

adminHvorfor det er viktig å ha et testamente i Spania